ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
CAT IP Address

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับ APNIC ในการขอใช้ IP Address ให้กับ CAT จากนั้น IP Address จะถูกจัดสรรให้กับลูกค้า เช่น บริการ CAT corporate internet, CAT hinet โดยหน่วยงานผู้ให้บริการของ CAT

 

เอกสารการขอใช้ IP Address

1. ใบคำขอใช้ IP Address
   - แบบฟอร์มการลงทะเบียนขอใช้ IP Address... 
   - ตัวอย่างไฟล์เอกสารแนบ...
   - ตัวอย่างใบคำขอ...
   - Network Diagram ...

2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอใช้ IP Address... 

3. วิธีและขั้นตอนการขอใช้ IP Address... 
 

CAT IP registration online... 
 

4-Byte ASN conversion, asplain and asdot... 
 

สอบถามรายละเอียดการใช้บริการ

ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-2104-4401 ถึง 5, 0-2982-8851 ถึง 2
Fax. 0-2104-4406, 0-2982-8850
 

สอบถามรายละเอียดด้านเทคนิค

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก
Tel. 0-2104-2488
Tel. 0-2104-2372, 0-2104-2374 (be at service for 24 hrs.)
Fax. 0-2104-2270
E-mail : admin-thix@cat.net.th


 


Twitter
| Facebook | RSS
Home | CAT THIX | CAT NIX | CAT corporate internet | CAT IPv6 | Support | Contact Us | Site Map

Copyright©2012 Internet Service Center. CAT Telecom Public Co., Ltd. | Designed by SICS | Thai | English