ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
CAT THIX (Thailand Internet Gateway)

บริการ CAT THIX เหมาะสำหรับ ISP ที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Internet ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยผ่านวงจรเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของ CAT Telecom ปยังผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ขนาดใหญ่ในต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบทวีปยุโรป และประเทศในแถปเอเชียแปซิฟิกด้วยเส้นทางที่หลากหลาย และปริมาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงสุด จากผู้ให้บริการระดับโลก และ Network ที่ออกแบบมาแบบ Fully redundant ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโครงข่ายของบริการ CAT THIX จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ

 
สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อโครงข่ายแบ่งออกเป็น 2 แบบ
 
1. Transit International Internet Network

เชื่อมกับ Internet Backbone เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปลายทางในทวีปต่าง ๆ ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก โดยมีความเร็วรวมมากกว่า 10 Gbps เพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยังเครือข่ายปลายทางประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมี Upstream Provider ระดับ Tier-1 หลายรายในหลายประเทศ อาทิเช่น UK(Cable & Wiriess), France(France Telecom), Italy(Telecom Italia Sparkie), USA(Teleglobe & NTT), Japan(KDDI), Hongkong(NTT) และ Singapore(SingTel) เป็นต้น

2. Peer-to-Peer International Internet Network

เชื่อมต่อกับ Internet Exchange ของประเทศต่างๆ โดยตรงด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลท้องถิ่นของประเทศไทยกับข้อมูลท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ โดยมีผู้ให้บริการ Internet ในต่างประเทศเชื่อมต่อแบบ Peering มากกว่า25 รายทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการ Content ชั้นนำต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft เป็นต้น
 
ข้อดีของบริการ CAT THIX
 
1. มั่นใจได้สูงสุดในคุณภาพบริการ

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน พร้อมกับเครือข่ายเชื่อมต่อและปริมาณ Bandwidth ระหว่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทย ผู้ใช้บริการจึงได้รับความมั่นใจสูงสุดถึงคุณภาพของ บริการ CAT THIX ไม่ว่าจะมีเส้นทางใดขัดขวางด้วยภัยธรรมชาติร้ายแรง การส่ง Internet Traffic ก็จะยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ CAT Telecom ยังมีอุปกรณ์ Co-location Router ที่ติดตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการระบบ Tier-1 รวมทั้งยังมีโครงการจะติดตั้ง Co-location Router ณ ประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการสูงสุด

2. เชื่อมโยงโครงข่ายครอบคลุมทั่วโลกด้วยขนาด Bandwidth มากกว่า 10 Gbps

- มีวงจรเชื่อมโยงไปยังปลายทางที่ประเทศอเมริกา มากกว่า 3 Gbps
- มีวงจรเชื่อมโยงไปยังปลายทางที่ทวีปยุโรป มากกว่า 5 Gbps
- มีวงจรเชื่อมโยงไปยังปลายทางภาคพื้นเอเชีย/แปซิฟิก มากกว่า 2 Gbps
นอกจากนี้ CAT Telecom ยังมีนโยบายในการขยายวงจร เพื่อสร้างสมดุลของโครงข่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ในการเป็นโครงข่ายสำรองซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริการ CAT THIX มีเสถียรภาพ และความแตกต่างอย่างเหนือชั้น

3. รับ - ส่งข้อมูล Internet ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า

CAT Telecom ได้จัดหาเส้นทางของระบบเคเบิลใต้น้ำที่หลากหลายมีคุณภาพ และอยู่ในตำแหน่งเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Internet ในต่างประเทศ บริการ CAT THIX จึงช่วยทำให้การรับ-ส่งข้อมูล Internet ไปยังประเทศปลายทางต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็วกว่า ด้วยชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ CAT Telecom ในฐานะเป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานจึงมีผู้ให้บริการ Internet ในต่างประเทศเชื่อถือไว้วางใจเชื่อมต่อ Internet Transit มากกว่า 10 ราย และแบบInternet Peering มากกว่า 25 รายทั่วโลก และมี ISP ของประเทศเพื่อนบ้าน และ ISP ในประเทศ รวมทั้งองค์กรการศึกษาระดับชาติของไทยให้ความเชื่อถือและไว้วางใจใช้บริการเชื่อมต่อ CAT THIX เช่นกัน
 

สอบถามรายละเอียดการใช้บริการ

ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-2104-4655, 0-2104-4845
Fax. 0-2104-4098
 

สอบถามรายละเอียดด้านเทคนิค

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (บางรัก)
Tel. 0-2104-2372, 0-2104-2374 (be at service for 24 hrs.)
Fax. 0-2104-2270
E-mail : admin-thix@cat.net.th
 

สอบถามรายละเอียดบริการอื่น

- www.catdatacom.com
- www.cattelecom.com
- CAT Contact Center : 1322 


Twitter
| Facebook | RSS
Home | CAT THIX | CAT NIX | CAT corporate internet | CAT IPv6 | Support | Contact Us | Site Map

Copyright©2012 Internet Service Center. CAT Telecom Public Co., Ltd. | Designed by SICS | Thai | English