ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
CAT NIX (National Internet Exchange)

CAT NIX บริการ Internet Gateway ภายในประเทศ โดย CAT NIX จะทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศ ซึ่งข้อมูล Internet จากผู้ใช้บริการที่เรียกไปยังปลายทางในประเทศทั้งหมดจะมาบรรจบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ CAT NIX ทำให้ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งTrafficไปยังต่างประเทศ แล้วจึงย้อนกลับมาภายในประเทศแบบบริการอื่น บริการ CAT NIX จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งาน Internet ภายในประเทศ

 
ข้อดีของบริการ CAT NIX
 
1. รองรับการเชื่อมต่อวงจรขนาดใหญ่ ตอบสนองได้ทุกความต้องการ

ด้วยศักยภาพโครงข่ายที่มั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเชื่อมต่อวงจรขนาดใหญ่ จึงมี ISP เกือบทั้งหมดในประเทศไทยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่าย CAT NIX ในระดับวงจรขนาด 1 Gbps รวมทั้งหมดกว่า 90 Gbps ซึ่งเป็นปริมาณความจุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

2. รับ - ส่งข้อมูล Internet ภายในประเทศ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื่องจาก Internet Traffic ภายในประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายใต้เครื่อข่าย CAT NIX จึงช่วยร่นระยะทางของข้อมูล และลดเวลาในการรับ - ส่งข้อมูล Internet ภายในประเทศที่สั้นที่สุด การรับ-ส่งข้อมูล จึงเป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า

การแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศ ภายใต้ CAT NIX ทำให้ไม่ต้องส่งข้อมูล Internet ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศแล้วจึงย้อนกลับมาภายในประเทสอีกต่อไป เป็นการลดปริมาณ Traffic ของข้อมูลที่ต้องส่งไปต่างประเทศ ช่วยให้ ISP สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายวงจรระหว่างประเทศได้มาก
 

สอบถามรายละเอียดการใช้บริการ

ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-2104-4655, 0-2104-4845
Fax. 0-2104-4098
 

สอบถามรายละเอียดด้านเทคนิค

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (บางรัก)
Tel. 0-2104-2372, 0-2104-2374 (be at service for 24 hrs.)
Fax. 0-2104-2270
E-mail : admin-thix@cat.net.th
 

สอบถามรายละเอียดบริการอื่น

- www.catdatacom.com
- www.cattelecom.com
- CAT Contact Center : 1322 


Twitter
| Facebook | RSS
Home | CAT THIX | CAT NIX | CAT corporate internet | CAT IPv6 | Support | Contact Us | Site Map

Copyright©2012 Internet Service Center. CAT Telecom Public Co., Ltd. | Designed by SICS | Thai | English