ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
CAT Telecom ผู้นำในการให้บริการ Internet Gateway รายแรก และรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) ให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Internet ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยโครงข่ายขนาดใหญ่ มั่นคง มีเสถียรภาพ และ เครือข่ายเชื่อมต่อไปยัง ต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ISP มากที่สุด ภายใต้ชื่อบริการ "CAT
THIX" และ "CAT NIX" และด้วยประสบการณ์ในการให้บริการที่สั่งสมมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ
อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน นำไปสู่ศักยภาพ บริการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล...
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมต่อตรงกับ Internet Gateway ของ CAT ที่ใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของไทย เหมาะสำหรับบริษัทธุรกิจเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการอินเทอร์เน็ตเสถียรภาพสูง สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดปริมาณข้อมูลที่ รับ-ส่ง อีกทั้งยังรับประกันขนาด Bandwidth ที่ใช้งานทั้งในและ ต่างประเทศ...
- โครงการ CAT IPv6 ศูนย์กลางเครือข่ายไอพีรุ่นที่หก...  
- โครงการ CAT IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน...  
 


มกราคม 4, 2559
-
NIPA ปรับเพิ่มการเชื่อมต่อบริการ CAT NIX
มกราคม 11, 2559
-
PROEN เชื่อมต่อบริการ CAT NIX
มกราคม 25, 2559
-
TRUE Internet เชื่อมต่อบริการ CAT THIX
 


ipv6 ready
 


Twitter
| Facebook | RSS
Home | CAT THIX | CAT NIX | CAT corporate internet | CAT IPv6 | Support | Contact Us | Site Map

Copyright©2012 Internet Service Center. CAT Telecom Public Co., Ltd. | Designed by SICS | Thai | English